Grundskola - Ansökan till profilutbildning (årskurs 7)

I Malmö stad kan du ansöka till tre grundskolor som erbjuder utbildningsprofil med färdighetsprov i idrott och tre grundskolor som erbjuder utbildningsprofil med färdighetsprov i musik.

 

Information om utbildningsprofilerna och färdighetsprov

Du kan ansöka till en eller flera grundskolor med utbildningsprofil. Inför årskurs 7 görs ansökan under hösten, när eleven går i årskurs 6. En ny ansökan måste göras för varje skola som eleven söker till. 

Ansökningsperioden är mellan den 12 september och 23 oktober 2022.

Antagningsbesked och svar

Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut i e-tjänsten den 5-9 december. Det är viktigt att tacka ja eller nej till platsen senast den 15 december om eleven blir antagen till en utbildningsprofil. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna. 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn.

If you have protected personal data, please be cautious when using this e-service. Information handed to this e-service can be treated as public information. Therefore it is not possible to grant full protection from unauthorized insight.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Elev går i årskurs 6
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa