Samverkan för att utveckla din närmiljö - intresseanmälan TESTTESTTEST

Här kan ni som en grupp aktörer av fastighetsägare, föreningar, företag eller boendegrupper skicka in en intresseanmälan för att samverka med fastighets- och gatukontoret för att utveckla ert närområde. En intresseanmälan är det första steget för att skicka in en ansökan som ska godkännas av tekniska nämnden. 

Läs mer om samverkansprocessen med fastighets- och gatukontoret (LÄNK)

Läs mer om fastighets- och gatukontoret och förvaltningens verksamhet

Viktigt att veta innan en intresseanmälan skickas in

Innan din grupp skickar in en gemensam intresseanmälan är det några saker som är viktiga att veta:

 • Gruppen som skickar in anmälan bör vara en blandning av aktörer som har etablerat samarbete och förtroendekapital i området.
 • Förslaget om områdets utveckling ska bygga på en plan som involverar samarbete med fastighets- och gatukontoret.
 • Förslaget ska skapa mervärden som enskilda aktörer inte kan åstadkomma på egen hand.
 • Underlag från boende, verksamma eller besökare i området bör användas för att ta fram förslaget.
 • Förslaget och processen ska bygga på demokratiska principer. 

Vad en intresseanmälan ska innehålla

 • En lista över aktörer som redan är intresserade av att samarbeta.
 • En beskrivning av vilket område som ert förslag berör.
 • En lista över aktörerna som finns i området, exempelvis företag, verksamheter och föreningar.
 • En beskrivning av de utmaningar och möjligheter som området har idag, sett utifrån aktörernas perspektiv.
 • Ett gemensamt förslag på hur området kan utvecklas
 • En beskrivning av det mervärde som idén kan bidra med.

Efter ni skickat in er intresseanmälan

Efter ni har skickat in en intresseanmälan kommer en kontaktperson från fastighets- och gatukontoret att följa upp förslaget tillsammans med er. Personen kommer kontakta fler aktörer och utforska behovet i området. Om det blir aktuellt att gå vidare med förslaget hjälpa kontaktpersonen er med den formella ansökan till tekniska nämnden.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

samverkan.fgk@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Fastighets- och gatukontoret

fgk@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa