Samverka med fastighets- och gatukontoret - intresseanmälan TEST

Här kan ni som en grupp av fastighetsägare, föreningar, företag och boendegrupper skicka in en intresseanmälan för att samverka med fastighets- och gatukontoret för att utveckla ert närområde. En intresseanmälan är det första steget för att skicka in en ansökan som ska godkännas av tekniska nämnden.

Samverkansprocessen med fastighets- och gatukontoret

Viktigt att veta innan ni skickar in en intresseanmälan

Innan din grupp skickar in en gemensam intresseanmälan är det viktigt att att veta:

 • En eller flera fastighetsägare, boendegrupper, föreningar och företag ska stå bakom den gemensamma ansökan.
 • Ni som ansöker är etablerade i området, har goda samarbeten samt förtroendekapital hos invånarna.
 • Ni har för avsikt att utföra aktiviteter tillsammans och har möjlighet att avsätta pengar, resurser eller ansvara för aktiviteter.
 • Processen och förslaget ska utgå från demokratiska principer, det vill säga att samverkansorganiseringarna tar ställning för demokrati och verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling.

Vad en intresseanmälan ska innehålla

 • En kontaktperson för alla parter som står bakom er intresseanmälan.
 • En lista över alla parter som står bakom er intresseanmälan.
 • En beskrivning av området som er intresseanmälan gäller.
 • En lista över andra aktörer i området, exempelvis företag, verksamheter och föreningar, förutom de som redan står bakom er ansökan.
 • En beskrivning av de utmaningar och möjligheter som området har idag, sett ur ert perspektiv.
 • Ett förslag på hur området kan utvecklas tillsammans med fastighets- och gatukontoret. Förslaget ska vara uppdelat på områdena:
  • Aktivering av den offentliga miljön
  • Nätverkande
  • Kunskapshöjande insatser
  • Trygghetsskapande insatser
 • En beskrivning av de positiva effekterna som förslaget kan bidra med till området.
 • En budgetprognos med redovisade kostnader.

Efter ni skickat in er intresseanmälan

Efter ni har skickat in en intresseanmälan kommer en kontaktperson från fastighets- och gatukontoret att följa upp förslaget tillsammans med er. Personen kommer kontakta fler aktörer och utforska behovet i området. Om det blir aktuellt att gå vidare med förslaget hjälper kontaktpersonen er med den formella ansökan till tekniska nämnden.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

samverkan.fgk@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Fastighets- och gatukontoret

fgk@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa