TEST Dummy Bygglov och anmälan - kartunderlag hösten 2023 TEST

Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen.

Läs mer om vad en situationsplan är

Läs mer om nybyggnadskarta och prisuppgifter vid beställning av nybyggnadskarta

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Efter att vi tagit emot beställningen kommer du få en prisuppgift via e-post inom 5 arbetsdagar. Om du väljer att inte fullfölja beställningen är det viktigt att du meddelar oss detta inom 24 timmar, annars påbörjar vi handläggningen och fakturerar för den handläggning vi utfört.

Det finns två olika typer av nybyggnadskartor

  • normal (leveranstid: cirka 6 veckor)
  • förenklad (leveranstid: cirka 2 veckor)

Det är bygglovshandläggaren som avgör vilken typ av nybyggnadskarta du behöver.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetens namn eller områdets avgränsning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa