Primärkarta - beställning av utdrag (Nyaste)

Utdraget från Malmö stads primärkarta kan användas till:

 • Underlag för situationsplan (för dig som ska ansöka om bygglov)
 • planering
 • projektering

Vad är en situationsplan? - länk

Pdf-fil - Kostnadsfritt

 • Vanligaste formatet för dig som behöver utdraget för en bygglovsansökan
 • ges i A3 format
 • skala 1:400

DWG-fil - För CAD-modeller

Vad din dwg-fil kommer att kosta beror på i vilken roll du beställer (om du exempelvis är student), hur stor area kartan ska täcka och om den ska innehålla höjdinformation (höjdkurvor eller höjdgrid). Kostnader anges exklusive moms.

Fastighetsarea mindre än 1000 kvadratmeter:

 • 750 kr

Fastighetsarea större än 1000 kvadratmeter = 750 kr i grundpris plus:

 • 1 337 kr per hektar som ligger inom tätbebyggt område
 • 349 kr per hektar som ligger på landsbygd

Höjdinformation:

 • För kartor som ska innehålla höjdinformation tillkommer en kostnad på 291 kr per hektar.

Student/doktorand:

 • 291 kr för en primärkarta som maximalt får ha en area på 100 hektar utan höjdinformation.
 • Vid större primärkarteutdrag gäller vanliga priser. 

Kostnadsexempel utan höjdinformation:

Fastigheten har en area på 3,6 hektar och är belägen i ett tätbebyggt område
750 kr + (3,6 ha * 1337 kr/ha) = 5563 kr

Kostnadsexempel med höjdinformation:

Fastigheten har en area på 3,6 hektar och är belägen i ett tätbebyggt område
750 kr + (3,6 ha * 1337 kr/ha) + (3,6 ha * 291 kr/ha) = 6611 kr

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa